dzisiaj jest: 27 marca 2019. imieniny: Lidia, Ernest, Jan
 
Projekty unijne
Projekt "Moja przyszłość" regulamin
  regulamin.pdf
Moja przyszłość

 

PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

w sprawie rekrutacji uczniów i uczennic do udziału w projekcie

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 1. Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: 26.06.2014.

 2. Miejsce posiedzenia: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie

 3. Skład Komisji Rekrutacyjnej:

  Anna Kacprowicz - przewodnicząca

  Anna Beim

  Anna Śmigiera

  Ewelina Gołaszewska

  Ewa Liszewska

 4. Przebieg prac Komisji Rekrutacyjnej:

  a) Zapoznanie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.

  b) Kwalifikowanie uczniów i uczennic na zajęcia zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, możliwościami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz z uwzględnieniem opinii nauczycieli, wychowawców; uzupełnianie Kart kwalifikujących do projektu.

  c) Ustalenia Komisji Rekrutacyjnej:

  Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” oraz lista rezerwowa w załączeniu.

   

  Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

 

 

LISTA REZERWOWA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie.

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kozłowska Maja

 Kubalak Wiktoria

 Kubiak Mateusz

 Kubiak Stanisław

 Woźniak Stanisław

 Pawłowski Paweł

 Pikulska Karolina

 Jasiński Filip

Modzelewska Zuzanna

Sobczak Natalia

Rutkowska Julia

Zajdzińska Milena

Długosz Aleksandra

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie

 

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

 Długosz Dawid

 Drabińska Małgorzata

 Feliga Paulina

 Florczak Jan

 Florczak Małgorzata

Grochowski Maciej

Jakubiak Mateusz

Kamionka Maciej

Kaźmierczak Miłosz

Kowalewski Michał

Kubiak Agata

Maciaszek Jarosław

Michałowska Jolanta

Michałowska Julia

Nowakowski Jakub

Pacek Aleksandra

Reczycka Wiktoria

Siekielski Sebastian

Sobiecka Katarzyna

Teresiak Aleksandra

Woźnicki Piotr

Zajdziński Krystian

Ziąbska Julia

VI

V

V

VI

V

V

VI

IV

V

V

VI

V

V

VI

V

V

VI

VI

V

V

IV

V

VI

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

dla 28 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie realizowanych w okresie od 01.08.2012 do 31.07.2013 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Nauczyciel prowadzący

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

czwartek

13.00-

-13.45

13

Ewa Liszewska

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

poniedziałek

13.00-

-13.45

14

Anna

Śmigiera

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

czwartek

13.00-

-14.00

12

Lidia

Sobieraj

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

czwartek

13.00-

-13.45

10

Anna

Kacprowicz

Dziecięca Akademia Przyszłości

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

„DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI”

UMOWA NR 110/ES/ZS/D-POKL/12

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie.

 

 

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Sala

Nauczyciel prowadzący

Zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo- -matematycznych

poniedziałek

3

Anna Beim

Zajęcia sportowo - wychowawcze

wtorek

9

Anna Beim

Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno- -pedagogicznego

środa

8

Ewa Liszewska

Zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)

czwartek

4

Anna Śmigiera

Zajęcia z języka angielskiego

piątek

3

Ewelina Gołaszewska

 

 

Koordynator szkolny projektu: Anna Kacprowicz

Indywidualizacja

 

  W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE NOWA SUCHA”współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Do klas I-III uczęszcza 43 uczniów, w tym 23 dziewczynki i 20 chłopców. Zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, możliwościami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz zainteresowaniami dzieci na zajęcia zakwalifikowano 25 uczniów- 13 dziewczynek i 12 chłopców.

 Od 7 października 2013 do 30 czerwca 2014 prowadzone będą 4 rodzaje zajęć: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-5 uczniów,  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- 4 uczniów, zajęcia ruchowe dla dzieci z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej- 8 uczniów oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- nauki matematyczno-przyrodnicze- 8 uczniów.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

prowadzonych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Nowa Sucha” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie w okresie od 07.10.2013 do 30.06.2014.

 

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Nauczyciel prowadzący

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

środa

13.00-

-13.45

12

Ewa Liszewska

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

wtorek

13.00-

-14.00

12

Lidia

Sobieraj

Zajęcia ruchowe dla dzieci z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej

czwartek

12.05-12.50

Sala

gimnastyczna

Anna Beim

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- nauki matematyczno-przyrodnicze

środa

13.00-

-13.45

10

Anna

Kacprowicz